Знаки препинания при простой речи

Если слова автора стоят перед простой речью, то после них, как и в русском языке, ставится двоеточие, а простая речь заключается в кавычки или перед ней ставится тире.

 • Prymas powiedział: «Jest to człowiek, który ma wiedzę polityczną i dużo roztropności» («Polityka»).
 • Szach:
  - Właśnie wydałem polecenie, aby wstrzymać tortury (R. Kapuściński).
 • Przestrzegł:
  - Ale proszę pamiętać, że cmentarz wiecznie czekać nie będzie (T. Breza).

Если слова автора стоят в середине простой речи, разрывая ее на две части, то перед словами автора ставится вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие, запятая или тире (не ставятся рядом точка и тире!), а после слов автора - точка (если первая часть прямой речи является законченным предложением), запятая или тире (если первая часть прямой речи не является законченным предложением). В тех случаях, когда после слов автора стоит запятая или точка, а для выделения прямой речи употребляются кавычки, каждая часть прямой речи заключается с двух сторон в кавычки.

 • «Śmiertelna cisza równiny, psy pilnujące obozu <...> pozostawiły w mej pamięci - pisze w swoich notatkach - ostro zarysowany obraz tej pierwszej nocy» (J. Iwaszkiewicz).
 • - To moja walizka - zawołał pan Howard - zapomniałem o niej (J. Iwaszkiewicz).
 • - A stało się, stało! - zaciskając zęby, zdenerwowany odparł Tomczyński. - W fabryce w Mostnikach zabito człowieka (T. Breza).
 • «Michał», mawiał ojciec, «zajdzie daleko».
 • «Żołnierze!» - brzmiał rozkaz. «Uderzenie wasze skierowane jest w samo serce wroga».

Если слова автора следуют за прямой речью, то после прямой речи ставится тире, которому может предшествовать вопросительный, восклицательный знак или многоточие.

 • - Proszę bardzo - odpowiedział pan Howard (J. Iwaszkiewicz).
 • - Ciekawa jestem, czy na długo? - westchnęła Klara (J. Iwaszkiewicz).
 • - Co ci jest? - spytał Henryk (J.Iwaszkiewicz).
 • «Z Leonem to prawdziwe nieszczęście» - myślała pani Klara (J. Iwaszkiewicz).

Читать далее

Правила постановки запятой Польско-русский словарь

Содержание

Графика. Орфография. Фонетика:

 1. Графика и орфография
 2. Фонетика

Морфология:

 1. Имя существительное
 2. Имя прилагательное
 3. Имя числительное
 4. Наречие
 5. Местоимение
 6. Глагол

Синтаксис:

 1. Словосочетание
 2. Простое предложение
 3. Сложное предложение
 4. Пунктуация

Дополнительно: